vstup pro studenty | vyhledávání
| | |

PRÁVO V PODNIKÁNÍ

Studijní program bakalářského studia:
B6804 - Právní specializace
Studijní obor: Právo v podnikání


1. semestr
Povinné předměty:
Základy práva2/2Zk
Organizace veřejné moci2/2Zk
Právní postavení podniku2/2Zk
Podnikatelská etika2/2z
Personální práce2/2z
Cizí jazyk0/2z
Český jazyk pro cizince0/2z
Volitelné předměty:
Tělesná výchova0/2z
Marketing2/0z


2. semestr
Povinné předměty:
Veřejná správa a samospráva2/2Zk
Podnikový majetek2/2Zk
Pracovní právo2/2Zk
Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění2/2Zk
Právo životního prostředí2/2z
Cizí jazyk0/2z
Český jazyk pro cizince0/2z
Volitelné předměty:
Tělesná výchova0/2z
Bankovnictví2/0z

Po druhém semestru první část praxe v délce jeden měsíc - personální práce ve výrobním, obchodním nebo dopravním podniku, příp. podniku služeb.

3. semestr
Povinné předměty:
Vybrané otázky občanského práva hmotného2/2z
Vybrané otázky občanského práva procesního2/2z
Obchodní vztahy a spory2/2z
Ekonomika a podnikání2/2z
Finanční účetnictví2/2Zk
Cizí jazyk0/2Zk
Český jazyk pro cizince0/2Zk
Volitelné předměty:
Obchodní politika2/0z
Pojišťovnictví2/0z


4. semestr
Povinné předměty:
Vybrané otázky občanského práva hmotného2/2Szk
Vybrané otázky občanského práva procesního2/2Szk
Obchodní vztahy a spory2/2Szk
Ekonomika a podnikání2/2Zk
Živnostenské právo2/1Zk
Pozemkové právo a správa nemovitostí2/1Zk
Volitelné předměty:
Organizace podniku2/0z
Podnikání zahraničních osob2/0z

Szk - souborná zkouška z Vybraných otázek občanského práva hmotného, Vybraných otázek občanského práva procesního a Obchodních vztahů a sporů. Po čtvrtém semestru druhá část praxe v délce jeden měsíc - v právním, ekonomickém nebo obchodním oddělení podniku.

5. semestr
Povinné předměty:
Právo hospodářské soutěže2/2Zk
Duševní a průmyslová práva 2/2Zk
Právní otázky evropské ekonomické integrace2/0Zk
Vybrané otázky mezinárodního práva soukromého2/2Zk
Daňové právo2/2z
Právo v zahraničním obchodě - srovnávací pohled2/2z
Volitelné předměty:
Seminář k přípravě bakalářské práce0/2z
Automatizovaný systém právních informací0/2z


6. semestr
Povinné předměty:
Právo v zahraničním obchodě - srovnávací pohled2/2Zk
Daňové právo2/2Zk
Majetkové a hospodářské trestné činy2/2Zk
Autorské a tiskové právo2/1z
Konkurz a vyrovnání2/2z
Burzovní právo a cenné papíry2/1z
Volitelné předměty:
Seminář k přípravě bakalářské práce0/2z
Využití internetu v právní informatice0/2z

Bakalářská zkouška: Právní postavení podniku, Obchodní vztahy a spory, Pracovní právo. Do konce 6. semestru po splnění všech studijních povinností obhajoba bakalářské práce a bakalářská zkouška. Obhajobou bakalářské práce je ukončeno bakalářské studium.